We take
tech to the
next level

Welkom bij Lumaux Dutch Tech Fund

Wij zijn een investeringsfonds gevestigd in het hart van de Brainport Regio: Eindhoven. Wij investeren in Nederlandse hightech start- en scale-ups, en ondersteunen deze op het gebied van strategie, financiën, juridische zaken en commercie. Daarmee bieden we niet alleen financiële ondersteuning, maar zijn we een allround sparringpartner voor het management.

Investeringsfocus

De bedrijven waarin wij investeren zijn bij voorkeur innovatieve en op technologie gerichte bedrijven met een eigen product, die actief zijn in een groeimarkt. Onze focus ligt op investeringen op het gebied van robotica, energietransitie en mobiliteit.

Robotica

Energietransitie

Mobiliteit

Investeringscriteria

“Innovation is the outcome of a habit, not a random act.”

Investeringsfocus

De bedrijven waarin wij investeren zijn bij voorkeur innovatieve en op technologie gerichte bedrijven met een eigen product, die actief zijn in een groeimarkt. Onze focus ligt op investeringen op het gebied van robotica, energietransitie en mobiliteit.

Robotica

Robotica wordt een steeds groter onderdeel van onze dagelijkse activiteiten, met toepassingen in verschillende markten zoals inspectie en onderhoud, gezondheidszorg, agricultuur, schoonmaak en logistiek. We zien veel potentie in de robotisering en kunstmatige intelligentie binnen deze markten, en denken dat bedrijven in de robotica-industrie goed gepositioneerd zijn om van deze trends te profiteren.

Energietransitie

Een vlotte maar verantwoorde overgang naar schone(re) en hernieuwbare energiebronnen is van groot belang. Er is al veel gaande in verschillende (industriële) toepassingen, bijvoorbeeld voor wat betreft de omslag naar duurzamere vormen van aandrijving (denk aan batterijen en waterstof). Ook bedrijven in deze markt zijn in onze optiek goed gepositioneerd om te profiteren van deze trend en de ontwikkelingen die zich de komende jaren in hoog tempo zullen blijven voordoen.

Mobiliteit

Innovatie in mobiliteit is essentieel voor het creëren van een duurzamer en efficiënter transportsysteem. Mobiliteit is een snelgroeiend veld, met name op het gebied van elektrische en autonome voertuigen. Daarnaast kunnen innovaties op het gebied van mobiliteit ons helpen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Door de technologische vooruitgang en de toenemende belangstelling van consumenten voor duurzame vervoersopties, zien we veel marktpotentie voor start- en scale-ups die in dit segment actief zijn.