We take
tech to the
next level

Investeringsfocus

De markten waarop Lumaux zich richt - robotica, energietransitie en mobiliteit - hebben in de recente geschiedenis al een enorme groei laten zien en zullen naar verwachting nog verder groeien. We zien veel kansen voor bedrijven die actief zijn in de deze markten. Deze bedrijven hebben een grote dynamiek en bieden oplossingen voor alledaagse uitdagingen en urgente zaken als tekort aan arbeidskrachten, stijgende (productie)kosten en klimaatverandering.

Investeringsfocus

De bedrijven waarin wij investeren zijn bij voorkeur innovatieve en op technologie gerichte bedrijven met een eigen product, die actief zijn in een groeimarkt. Onze focus ligt op investeringen op het gebied van robotica, energietransitie en mobiliteit.

Robotica

Robotica wordt een steeds groter onderdeel van onze dagelijkse activiteiten, met toepassingen in verschillende markten zoals inspectie en onderhoud, gezondheidszorg, agricultuur, schoonmaak en logistiek. We zien veel potentie in de robotisering en kunstmatige intelligentie binnen deze markten, en denken dat bedrijven in de robotica-industrie goed gepositioneerd zijn om van deze trends te profiteren.

Energietransitie

Een vlotte maar verantwoorde overgang naar schone(re) en hernieuwbare energiebronnen is van groot belang. Er is al veel gaande in verschillende (industriële) toepassingen, bijvoorbeeld voor wat betreft de omslag naar duurzamere vormen van aandrijving (denk aan batterijen en waterstof). Ook bedrijven in deze markt zijn in onze optiek goed gepositioneerd om te profiteren van deze trend en de ontwikkelingen die zich de komende jaren in hoog tempo zullen blijven voordoen.

Mobiliteit

Innovatie in mobiliteit is essentieel voor het creëren van een duurzamer en efficiënter transportsysteem. Mobiliteit is een snelgroeiend veld, met name op het gebied van elektrische en autonome voertuigen. Daarnaast kunnen innovaties op het gebied van mobiliteit ons helpen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Door de technologische vooruitgang en de toenemende belangstelling van consumenten voor duurzame vervoersopties, zien we veel marktpotentie voor start- en scale-ups die in dit segment actief zijn.

Wij investeren in:

Hoe wij investeren

'Sweet spot’ tussen €250K en €2.5M
Investeringshorizon van gemiddeld 5 - 7 jaar
Minderheidsbelang

Neem contact op

Voor vragen of meer informatie, neem contact op met een van onze teamleden.