We take
tech to the
next level

Privacy Statement

Lumaux Coöperatie U.A. (hierna: Lumaux) neemt uw privacy serieus en zal informatie over u, als gebruiker van de diensten van Lumaux op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit document beschrijft het door ons gevoerde beleid ten aanzien van Privacy en beveiliging. We raden u aan deze Privacy Policy aandachtig door te nemen.

Welke informatie wordt door Lumaux verzameld en verwerkt? Graag maken wij u er op attent dat wij de (persoons)gegevens die u ons verstrekt verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Website, app en/of webshop: Onze digitale portalen hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers/gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker/gebruiker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via m.krieckaert@lumaux.com. Wij verwijderen dan deze informatie.

Onze digitale portalen hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers/gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker/gebruiker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via m.krieckaert@lumaux.com. Wij verwijderen dan deze informatie.

Lumaux verzamelt (persoons)gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht met voorbeelden van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Overige (persoons)gegevens

 

Doel van het verzamelen van de gegevens? Het verwerken van de (persoons)gegevens wordt gedaan ten behoeven van de uitvoering van de volgende zaken:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Overige doelen Lumaux verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gebruik door derden? Lumaux verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Ook maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Ten slotte kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt indien daartoe op basis van wet- en/of regelgeving een verplichting is, daartoe een noodzaak is als gevolg van een rechtszaak en /of in het geval dat noodzakelijk is ter bescherming van eigen rechten.

Hoe lang bewaart Lumaux uw gegevens? Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Tenzij Lumaux verplicht is om op grond van wetgeving uw persoonsgegevens langer te bewaren, bewaart Lumaux uw persoonsgegevens voor de duur van de overeenkomst en zolang lopende zaken nog moeten worden afgehandeld. Hierna zal Lumaux deze gegevens verwijderen.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan andere landen? Luamux geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen, mits er een overheidsinstelling voor bijvoorbeeld een verkeersovertreding uw gegevens opvraagt.

Do you have a right to access or delete your data?
You can request your data from Lumaux at any time or request Lumaux to change or delete these data, via the e-mail address m.krieckaert@lumaux.com. Lumaux may be legally obliged to retain some personal data. Lumaux cannot change and/or delete these personal data at your request. Please note, however, that after we have changed or deleted your data at your request, it is possible that this data will remain in our backups for some time until these backups are also deleted. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. Lumaux also wishes to point out that you have the option of submitting a complaint to the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens). You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging? Lumaux hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via m.krieckaert@lumaux.com.

Kan deze privacy policy worden gewijzigd? Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd door Lumaux. De meest actuele en geldende versie is beschikbaar op onze website www.lumaux.com.

Klachten of vragen? Indien u klachten of vragen heeft kunt u altijd contact opnemen via m.krieckaert@lumaux.com.